App Annie 2021 yılı mobil kullanım datalarını paylaştı. İlginç bilgilerin yer aldığı bu rapordan önemli gördüğüm ve Türkiye verilerini bir araya getirdim.

1- Kullanıcı Başına Günlük Telefon Kullanım Saatleri

Türkiye bu raporda 7. sırada yer alıyor. 2019 yılında bir kullanıcı telefonda ortalama 3 saat geçirirken bu süre 2020 yılında 4 saati bulmuş ve 2021 yılında 4.5 saat…

Streaming Analytics, gerçek zamanlı analiz için veri akışlarını işleyen bir veri analizi türüdür. Birden çok akıştan gelen verileri sürekli olarak işler ve karmaşık kullanım durumları sunmak için basit hesaplamaları gerçekleştirir. Birincil amaç, kullanıcının iş ihtiyaçlarını takip etmesi ve gerçek zamanlı olarak değişiklikler meydana geldikçe harekete geçmesi için en güncel operasyonel…

Türk usulü proje yönetiminin “Kervan yolda dizilir” yönteminin örneğini her geçen gün görmekteyiz. Kimi projeler bu şekilde başlayıp tarihin tozlu sayfalarında yer alırken kimi projeler ise yolda binbir değişikliğe uğrayarak hayatına devam ediyor. Bu yazı dizisinde iş ve proje yönetiminde karşılaşılan iki önemli eksiklikten bahsetmek istiyorum. İlk olarak ölçeklendirme konusunu…

Google dün akşam düzenlediği Google I/O etkinliğinde yeni teknolojilerinin yanında Android 12 sürümünü de tanıttı.

Photo by Mitchell Luo on Unsplash

Android 12

Şirket Google I/O etkinliğinde Android 12'nin performansına dair detaylı bir bilgi paylaşmadı. Ancak daha iyi optimize edildiğini belirtti.

Android 12, çok daha renkli, büyük ve köşesiz bir hal alacak. Tasarımdaki sadelik kullanıcı deneyimi açısından dikkat…

Merhaba. Bir önceki yazımızda Linux temellerine giriş yapmıştık. Bu yazıda daha detaylı operatörlere değineceğiz.

Öncelikle dosya kopyalama işleminden başlayalım:

Linux komut satırında kopyalamak için -cp kullanılır. Dosya başka bir yere kopyalanacaksa directory yolu belirtilir. İsim değişecekse sonuna yaratılacak dosya ismi verilir ve kopyalanacak yerde zaten mevcut bir dosya varsa -f…

Hello, I have compiled important mobility and sharing economy news of the week for you:

First, I would like to inform you about two great events about mobility. Global Fleet conference subscription link is below:

Beside that, Autonomy Digital 2021 event will be on May 19–20:

And let’s talk about…

Samet kaçan

Technology, Sharing Economy and Data Science Enthusiast. Writing about Data, Technology, Marketing, Sharing Economy and Philosophy. Briefly, everything you need

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store